Gotowe spółki
zagraniczne

 • Dokumenty dwujęzyczne
 • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Dziesiątki firm
nieustannie
w ofercie

Header - dziesiątki firm

Rozwiązaniem są spółki
READY-MADE

 • Gwarancja bezproblemowej obsługi
 • Najszybsze rozpoczęcie
  działalności gospodarczej
Header - ready-made

Spółki zagraniczne - Czechy

Informacje ogólne

 • Czeskim odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka s.r.o. Najbardziej popularne spółki do zakupu to spółki ready-made (gotowe spółki), ponieważ koszty zakupu spółki ready-made są prawie takie same jak założenie nowej spółki, przy czym głównym plusem ready-made spółki jest, iż można działać w imieniu spółki już w dzień zakupu.
 • W spółce s.r.o. musi być co najmniej jeden udziałowiec i jeden dyrektor (może to być ta sama osoba). Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność spółki.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych 19%
 • Czeski odpowiednik spółki akcyjnej to spółka a.s. Jest to spółka bardziej prestiżowa. Głównie dlatego, że minimalny kapitał zakładowy to 2000000 czeskich koron. Przynajmniej 30% tej wartości (600000 CZK) musi zostać wpłacona do banku w trakcie procesu rejestracyjnego.
  To sprawia, że taki proces jest bardzo trudny i kosztowny. Ale mamy rozwiązanie! W naszej ofercie znajdziecie Państwo opłacone już gotowe spółki a.s.!

Zalety prowadzenia firmy w Czechach

 • elektroniczna komunikacja z urzędami wszystkich szczebli
 • zasada domniemania niewinności w kwestiach skarbowych, ograniczona wysokość kar
 • duża tolerancja wobec drobnych opóźnień w płaceniu składek, podatków i zaliczek
 • uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych przedsiębiorców

Zasadnicze wady i utrudnienia

 • każda działalność czy udział w organach spółki wymaga przedstawienie świadectwa niekaralności
 • utrudnienia w dobrowolnej rejestracji VAT nowych przedsiębiorstw (tj. w dniu założenia firmy, bez wykazanego obrotu)

Spółka europejska

 • Jak w każdym europejskim państwie, istnieje możliwość założenia spółki europejskiej. Jest to bardzo podobna forma do spółki akcyjnej (a.s.) z kilkoma wygodnymi zmianami. Największą zaletą takiej spółki jest możliwość przeniesienia siedziby firmy do innego kraju UE. Dlatego jeśli zauważysz, że w innym kraju są lepsze warunki prowadzenia firmy np. związane z podatkami, nic nie stoi na przeszkodzie takiego transferu.
 • To szybki i prosty proces, który nie wymaga twojej obecności w Czechach.
 • Oczywiście taka spółka musi mieć siedzibę – możemy udostępnić Ci adres w Pradze, Brnie, Trzyńcu itd. dzięki czemu uzyskasz adres w prestiżowej lokalizacji, możliwość użytkowania sali konferencyjnej bądź opcję odsyłania korespondencji. Prowadzimy również księgowość (wypełnianie VAT, roczne raporty, płace itd.) za miesięczną opłatę uzależnioną od wymiaru pracy.

Podatki:

 • Podatek dochodowy osób prawnych - 19%
 • Podatek VAT - 21%
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - 15%
 • Podatek u źródła od dywidend - 15%