READY-MADE společnosti
V ZAHRANIČÍ

 • Komunikace v češtině
 • Dvojjazyčná dokumentace
 • Pomoc s otevřením bankovního účtu
Header - gotowe spółki zagraniczne

Desítky firem
NEUSTÁLE
V NABÍDCE

Header - dziesiątki firm

Řešením jsou…
READY-MADE

 • Vše hladce a bez komplikací
 • Nejrychlejší start Vašeho podnikání
Header - ready-made

Zahraniční společnosti - Slovensko

Zahraniční společnosti - Slovensko
 • Nejpopulárnější formou podnikání na Slovensku je společnost s.r.o. s minimálním základním kapitálem 5000 eur. Strukturu slovenské společnosti s ručením omezeným tvoří společníci a jednatelé (konaťel). Společníci jmenují a odvolávají jednatele.
 • V současné době registrace společnosti jako plátce DPH je na Slovensku poměrně složitá.
 • V NABÍDCE MÁME ROVNĚŽ SPOLEČNOSTI REGISTROVANÉ K DPH.
 • Protějškem k polské akciové společnosti je na Slovensku společnost a.s., která se od s.r.o. liší především tím, že obecně má mnohem větší prestiž než-li s.r.o. a má více možností převádění akcií. Společnost musí mít nejméně jednoho člena představenstva a tři členy dozorčí rady. Minimální základní kapitál činí 25.000 eur.
 • Jako v každém evropském státě i na Slovensku je možné založit evropskou společnost. Má velmi podobnou strukturu jako akciová společnost (a.s.) s tím, že přináší další benefity. Mezi největší výhody patří bezesporu to, že je možné společnost přesídlit do jiného státu EU bez zániku právní subjektivity společnosti. Z toho vyplývá, že pokud zjistíte, že v jiném státě jsou výhodnější např. daňové podmínky, není žádnou překážkou přenést svou působnost do daného státu.
 • Dále nabízíme virtuální sídla a vedení účetnictví.