Gotowe spółki
zagraniczne

 • Dokumenty dwujęzyczne
 • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Dziesiątki firm
nieustannie
w ofercie

Header - dziesiątki firm

Rozwiązaniem są spółki
READY-MADE

 • Gwarancja bezproblemowej obsługi
 • Najszybsze rozpoczęcie
  działalności gospodarczej
Header - ready-made

Spółki zagraniczne - Słowacja

Spółki zagraniczne - Słowacja

Informacje ogólne

 • Najbardziej popularną formą spółki na Słowacji jest spółka s.r.o., z minimalnym kapitałem zakładowym 5000 euro. Strukturę takiej spółki tworzą udziałowcy i dyrektor. Udziałowcy mogą powołać lub odwołać dyrektora.
 • Na Słowacji jest aktualnie bardzo problematyczna rejestracja do VAT/UE.
 • W OFERCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ SPÓŁKI ZAREJESTROWANE DO VAT/UE.

Spółki akcyjne

 • Odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej jest spółka a.s., którą od s.r.o. odróżnia bardziej prestiżowa pozycja oraz większa możliwość transferów udziałów. Wymagany jest co najmniej 1 członek zarządu oraz 3 członków kontrolujących. Kapitał zakładowy nie mniejszy niż 25000 euro.

Spółki europejskie

 • Jak w każdym europejskim państwie, istnieje możliwość założenia spółki europejskiej. Jest to bardzo podobna forma do spółki akcyjnej (a.s.) z kilkoma wygodnymi zmianami. Największą zaletą takiej spółki jest możliwość przeniesienia siedziby firmy do innego kraju UE. Dlatego jeśli zauważysz, że w innym kraju są lepsze warunki prowadzenia firmy np. związane z podatkami, nic nie stoi na przeszkodzie takiego transferu.

Usługi dodatkowe

 • Dodatkowo oferujemy prowadzenie wirtualnego biura oraz księgowości.
 • Siedziba spółki bezpośrednio w Bratysławie!