Gotowe spółki
zagraniczne

 • Dokumenty dwujęzyczne
 • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Dziesiątki firm
nieustannie
w ofercie

Header - dziesiątki firm

Rozwiązaniem są spółki
READY-MADE

 • Gwarancja bezproblemowej obsługi
 • Najszybsze rozpoczęcie
  działalności gospodarczej
Header - ready-made

Spółki zagraniczne - Węgry

Spółki zagraniczne - Węgry

Informacje ogólne

 • Węgierska spółka to „Korlátolt Felelősségű Társaság”, w skrócie KFT, z minimalnym kapitałem zakładowym równym 3.000.000 forintów.
 • Nie ma konieczności deponowania tej kwoty w banku, ale każda firma powinna mieć konto w banku, chociażby do celów podatkowych.
 • Dyrektorem spółki powinna być osoba, która ukończyła 18 lat, nie ma znaczenia jej pochodzenie.
 • Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za spółkę, nie ma obowiązku przedstawiać dokumentu o niekaralności.
 • Wymagany jest co najmniej jeden udziałowiec.
 • Ten proces trwa mniej niż 2 tygodnie.
W chwili obecnej rejestracja spółki do VAT/UE jest bezproblemowa. Zakupem gotowej spółki węgierskiej, płatnika VAT/UE uzyskujesz natychmiastową możliwość działania w imieniu spółki. Dodatkowo 9 % podatek dochodowy osób prawny plasuje Węgry pomiędzy europejskie raje podatkowe.

Podatki:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych - 9%
 • Podatek VAT - 27%
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (pracownicy) - 16%
 • Podatek u źródła od dywidend - 0%
 • Podatek od przyrostu wartości majątku - 10%
 • Podatek dochodowy od osób prawnych jedyne 9%