READY-MADE společnosti
V ZAHRANIČÍ

  • Komunikace v češtině
  • Dvojjazyčná dokumentace
  • Pomoc s otevřením bankovního účtu
Header - gotowe spółki zagraniczne

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument definuje pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů potenciálních a současných obchodních partnerů (zejména zákazníků a dodavatelů) společnosti Eurocompanies Sp. z o.o., dále jen Správce údajů.

I. Pojmy

1. Cookies - jsou krátké textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče Uživatele, umožňují webové stránce zaznamenat informace o návštěvě Uživatele, např. zvolený jazyk a podobně
2. Web - znamená webové stránky patřící Správci.
3. Zařízení - znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím získává Uživatel přístup na Web.
4. Uživatel - znamená subjekt, který používá obsah a funkce dostupné na webových stránkách Správce nebo pro něž mohou být v souladu s nařízeními a právními ustanoveními poskytovány služby elektronicky nebo s nimiž může být uzavřena Smlouva o poskytování elektronických služeb.

II. Správce údajů
Eurocompanies Sp. z o.o., DIČ: CZ02996804 a Eurocompanies Sp. z o.o., NIP: PL7010396931.


III. Právní základ

Při zpracování osobních údajů se Správce řídí platnými právními předpisy, zejména pak zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“).

IV. Účely zpracování údajů a doba jejich uložení

Správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem získávání zákazníků/dodavatelů, zpracování nabídek, objednávek/smluv a poprodejního servisu nabízeného zboží a služeb a za účelem zasílání personalizovaných obchodních informací, a to zejména za účelem:

- vytvoření účtu na webových stránkách
- osobního, telefonického nebo e-mailového kontaktu
- zasílání požadovaných informací, inzerce a nabídek
- provedení objednávky/smlouvy
- zpracování služby nebo vyřízení reklamace
- poprodejní servis
- případné vymáhání pohledávky
- přizpůsobení webových stránek potřebám uživatelů
- vytváření zpráv a analýz týkajících se funkčnosti Služeb, včetně statistik o prohlížení stránek


Tyto údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k plnění smluv, včetně poskytování služeb údržby (záruční a pozáruční). Po uplynutí této doby jsou údaje uloženy pouze za účelem vymáhání nároků a zasílání osobních obchodních informací.

V. Rozsah a způsob ukládání údajů

Správce shromažďuje osobní údaje v procesu získávání zákazníků / dodavatelů, nabídek, plnění objednávek / smluv a poprodejního servisu nabízeného zboží a služeb. Správce získává data, jenž obsahují, mezi jinými: jméno a příjmení fyzické osoby (včetně podnikajících osob), její adresu, daňové identifikační číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby ve společnosti, pozice, oddělení, e-mail a telefonní číslo a v případě používání webových stránek Správce také IP adresu zařízení, používaného Uživatelem. Data jsou uložena Správcem ve formátu, který umožňuje jejich přenos.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k využívání vybraných funkcí webových stránek a k zasílání nabídek, plnění objednávek, smluv, služeb údržby a montáže atd.

K poskytování nebo jinému přenosu získaných osobních údajů třetím stranám nebo společnostem nedochází, pokud tyto údaje nejsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, posouzení reklamací nebo opravy v rámci záruky nebo nebo pro zaslání katalogu klasickou poštou. To platí zejména pro dopravní, spediční, kurýrní, montážní a servisní společnosti.

Správce údajů rovněž prohlašuje, že uchováním a/nebo zpracováním osobních údajů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů, pověřil na základě písemné dohody subjekty, poskytující Správci, mimo jiné, hosting, služby automatického marketingu a optimalizace zpráv v oblasti webových stránek Správce.

Bez ohledu na výše uvedené, v případě samostatného souhlasu Uživatele webových stránek, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přijímání obchodních informací, zejména zasílání objednaného zpravodaje na uvedenou e-mailovou adresu.

VI. Data shromažďována automaticky

Správce informuje, že při používání jemu patřících webových stránek jsou také automaticky shromažďována data. Tyto údaje mohou být shromažďovány soubory cookies a automatickým marketingovým systémem.

Správce informuje, že od okamžiku, kdy se uživatel připojí k webové stránce, se informace zobrazí v systémových protokolech o IP čísle a typu koncového zařízení Uživatele, ze kterého se Uživatel připojuje k webové stránce. Správce informuje, že v souladu se zákonem zpracovává také údaje týkající se mimo jiné čísla IP a typ koncového zařízení Uživatele, stejně jako dobu připojení Uživatele k webové stránce a další provozní údaje týkající se aktivity Uživatele na webové stránce. Popsané údaje jsou zpracovávány pro technické účely za účelem přizpůsobení webových stránek potřebám Uživatelů a shromažďování obecných statistických informací o fungování webových stránek.

Správce používá soubory cookies za účelem:

1. Konfigurace webových stránek

- přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí Uživatele a optimalizace používání webových stránek
- rozpoznání zařízení Uživatele webových stránek a jeho umístění a správné zobrazení webových stránek přizpůsobených jeho individuálním potřebám;
- zapamatování nastavení zvolených Uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. pokud jde o vybraný jazyk nebo region, ze kterého Uživatel pochází,
- zapamatování si historie navštívených stránek na Webu za účelem doporučení obsahu

2. Implementace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek


- přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí Uživatele a optimalizace používání webových stránek. Tyto soubory zejména umožňují rozpoznat základní parametry zařízení Uživatele a správně zobrazit web přizpůsobený jeho individuálním potřebám;


3. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti webových stránek


4. Prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek www.youtube.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]


5. Shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů Google Analytics [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]


6. používání interaktivních funkcí k popularizaci webových stránek pomocí sociálních sítí Facebook.com [správce souborů cookie: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku]


7. Profilování reklamního obsahu v souladu se zájmy Uživatelů webových stránek


Uživatel může nezávisle a kdykoli změnit nastavení sdílení své polohy a souborů cookie, přičemž stanoví podmínky pro jejich ukládání a přístup k zařízení Uživatele prostřednictvím souborů cookie. Změny nastavení uvedených v předchozí větě může Uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich zveřejnění na zařízení Uživatele. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Uživatel může soubory cookie kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

VII. Právo na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů

Kdokoli, jehož osobní údaje jsou shromažďovány, může požádat správce o:

- přístup ke svým osobním údajům
- opravu osobních údajů
- vymazání osobních údaje
- omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování
- předávání osobních údajů

Kromě toho může kdokoli, jehož osobní údaje jsou shromažďovány, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména v oblasti profilování Uživatele webových stránek. Chcete-li použít výše uvedená práva, obraťte se na Správce prostřednictvím e-mailu: office@eurocompanies.pl. Správce vyřídí žádost osoby, jejíž údaje jsou shromážděny, do 30 dnů. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena na 90 dnů. Je však třeba mít na paměti, že vymazání, omezení, přenos a námitky proti zpracování údajů ovlivní poskytované služby a může vést k nemožnosti jejich poskytování. Toto se nevztahuje na závazky, vyplývající z právních vztahů, které byly uzavřeny s ohledem na právní požadavky, týkající se, mimo jiné, vymáhání pohledávek.

Pokud Správce údajů požaduje souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky, má osoba, která souhlas udělila, právo jej odvolat. Chcete-li tak učinit, klikněte na odkaz k odvolání souhlasu, uvedený v obchodních sděleních nebo pošlete e-mailem odvolání souhlasu na adresu office@eurocompanies.pl.

VIII. Bezpečnost údajů

Správce údajů prohlašuje, že se vynasnaží poskytnout klientům vysokou úroveň zabezpečení při zpracování jejich údajů. Veškeré události ovlivňující bezpečnost zpracování údajů je třeba nahlásit na e-mailovou adresu: office@eurocompanies.pl.

Správce údajů prohlašuje, že ukládá a/nebo zpracovává osobní údaje uvedené v zásadách ochrany osobních údajů na základě písemné dohody mezi subjekty poskytujícími Správci, mimo jiné, hosting, služby automatického marketingu a optimalizace zpráv v oblasti webových stránek Správce a v případě vyřizování objednávek / smluv, stížností nebo požadavků na služby: dopravních, spedičních, kurýrních, montážních, servisní společnosti atd.

IX. Závěrečná ustanovení
Kdokoli, jehož osobní údaje Sprívce shromažďuje, má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje příslušná ustanovení zpracování osobních údajů: zákon o ochraně osobních údajů nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce údajů si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na tomto webu.

© 2010-2024 Eurocompanies Sp. z o.o.