Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Spółki zagraniczne

  • Nasza firma, jako jedyna w Polsce ma w swojej ofercie spółki europejskie akcyjne i prywatne. Największy plus posiadania takiej spółki to brak konieczności rozwiązywania przedsiębiorstwa w jednym państwie członkowskim w celu utworzenia nowego w innym państwie członkowskim.
  • Mamy do wyboru również popularne spółki offshore, które swoją siedzibę mają w rajach podatkowych takich jak np. Węgry lub Cypr. Przepisy regulujące działalność spółek offshore są tak skonstruowane, aby zapewnić inwestorom maksimum korzyści podatkowych, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności.
  • Oferujemy możliwość zakupu spółek między innymi czeskich, angielskich, słowackich, bułgarskich, węgierskich i łotewskich.