Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Gotowe spółki akcyjne

Spółka akcyjna (S.A.) to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej znana polskiemu prawu, charakterystyczna dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszystkie spółki giełdowe zorganizowane są jako spółki akcyjne. Zaletą prowadzenia biznesu w formie spółki akcyjnej jest możliwość taniego pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Stanowi doskonały instrument ułatwiający rozwijanie biznesu.

Do założenia spółki akcyjnej wymagane jest ustanowienie zarządu (co najmniej jeden członek) oraz rady nadzorczej (co najmniej 3 członków). W spółce akcyjnej musi występować co najmniej jeden akcjonariusz.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi co najmniej 100 tys. zł. i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.