Gotowe spółki
zagraniczne

  • Dokumenty dwujęzyczne
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Dziesiątki firm
nieustannie
w ofercie

Header - dziesiątki firm

Rozwiązaniem są spółki
READY-MADE

  • Gwarancja bezproblemowej obsługi
  • Najszybsze rozpoczęcie
    działalności gospodarczej
Header - ready-made

Gotowe spółki europejskie

Spółka europejska (europejska spółka akcyjna, potocznie znana też jako europejska spółka prywatna) jest najnowszą formą spółki. Proces tworzenia spółki europejskiej jest określony w rozporządzeniu unijnym, które jest bezpośrednio stosowalne także w Polsce. Kapitał zakładowy europejskiej spółki akcyjnej wyrażony jest w EURO, nie natomiast w złotych, jak w przypadku spółek tworzonych wyłącznie na podstawie prawa polskiego. Największą zaletą spółki europejskiej, oprócz prestiżu na arenie międzynarodowej, jest możliwość przenoszenia siedziby pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej bez utraty tożsamości prawnej, czyli między innymi bez konieczności przeprowadzania likwidacji. Konsekwencją przeniesienia siedziby jest zmiana jurysdykcji. Stwarza to możliwość „zamiany” spółki „niemieckiej” w spółkę „polską”. Możliwość taka może stanowić skuteczną „broń” przeciwko nieoczekiwanym i niekorzystnym zmianom prawnym lub podatkowym w Polsce.

Ze względu na restrykcyjne wymogi, bardzo trudne, czy wręcz niemal niemożliwe jest założenie spółki europejskiej przez jedną osobę. W konsekwencji, spółki tego rodzaju w większości przypadków nabywane są jako gotowe spółki.

EUROCOMPANIES jest zaangażowana w tworzenie spółek europejskich od 2007 roku. W tym okresie utworzyliśmy i sprzedaliśmy około 150 takich spółek. Pod tym względem jesteśmy z pewnością najbardziej doświadczonymi specjalistami w Europie. Jako jedyni w Polsce posiadamy istniejące, gotowe spółki europejskie do sprzedaży.