Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Zmiany w spółce

Zmiany dotyczące spółek z o.o. – muszą być na bieżąco zgłaszane przez zarząd spółki do Krajowego Rejestru Sądowego . W związku z tym, zarząd ma obowiązek przygotować zarówno dokumenty do zmiany danych jak i sam wniosek do KRSu.

  • Zmiany wymagające zmiany umowy spółki np.:  zmiana siedziby spółki, dodanie kodu PKD, zmiana nazwy spółki, zmiana kapitału zakładowego
  • Zmiany niewymagające zmiany umowy spółki np.: sprzedaż udziałów, zmiana składu Zarządu

Usługa obejmuje złożenie wniosku do KRS oraz przygotowanie niezbędnych uchwał.

Wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.