Gotowe spółki
zagraniczne

  • Dokumenty dwujęzyczne
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Dziesiątki firm
nieustannie
w ofercie

Header - dziesiątki firm

Rozwiązaniem są spółki
READY-MADE

  • Gwarancja bezproblemowej obsługi
  • Najszybsze rozpoczęcie
    działalności gospodarczej
Header - ready-made

Spółki zagraniczne

  • Nasza firma, jako jedyna w Polsce ma w swojej ofercie spółki europejskie akcyjne i prywatne. Największy plus posiadania takiej spółki to brak konieczności rozwiązywania przedsiębiorstwa w jednym państwie członkowskim w celu utworzenia nowego w innym państwie członkowskim.
  • Mamy do wyboru również popularne spółki offshore, które swoją siedzibę mają w rajach podatkowych takich jak np. Węgry lub Cypr. Przepisy regulujące działalność spółek offshore są tak skonstruowane, aby zapewnić inwestorom maksimum korzyści podatkowych, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności.
  • Oferujemy możliwość zakupu spółek między innymi czeskich, angielskich, słowackich, bułgarskich, węgierskich i łotewskich.