Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Usługi księgowe w Czechach

Usługi księgowe w Czechach

Księgowość w Czechach

 

EUROCOMPANIES oferuje obsługę kompleksową obsługę Twojej czeskiej firmy.

Zajmujemy się optymalizacją podatkową zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.
 

Oferujemy następujące usługi księgowe:

Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i podatkowej.
Outsourcing księgowy. Rekonstrukcja księgowości.
Audyt podatkowy – ta usługa przeznaczona jest dla klientów, którzy korzystają z usług księgowych innego biura lub samodzielnie prowadzą swoje księgi rachunkowe.
Wynikiem audytu podatkowego jest raport podsumowujący wykryte braki.
Doradztwo podatkowe i księgowe.
Profesjonalny nadzór personelu księgowego w firmie klienta.
Sporządzanie zestawień statystycznych, INTRASTAT.
Sporządzanie wniosków do urzędu skarbowego i urzędów celnych.
Zapewnienie audytu.
Obsługa państwowej elektronicznej skrzynki pocztowej* klienta. *Państwowa elektroniczna skrzynka pocztowa w Republice Czeskiej służy do komunikacji między organami administracji publicznej a osobami fizycznymi lub prawnymi.
Składanie deklaracji VAT, łącznie ze sporządzeniem informacji podsumowującej.
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych.
Regularne sprawozdania finansowe, według potrzeb klienta (miesięczne, kwartalne, roczne).
Składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z załącznikami.
Składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z załącznikami.
W razie potrzeby wsparcie bankowe w celu rozliczenia pożyczek, oświadczeń lub deklaracji podatkowych naszych klientów. 
Deklaracja VAT wraz z wypełnieniem raportu z kontroli.
 

Dzięki doświadczeniu, doradzimy Ci, jak najlepiej sporządzać i wykorzystać swoje finanse korporacyjne. Powierz księgowość swojej firmy regularnie szkolonym specjalistom, aby w ten sposób zmaksymalizować swój potencjał. 
 

Oferujemy także usługi płacowe: 

·         Miesięczne sporządzanie listy płac.
·         Sporządzanie dokumentacji płacowej.
·         Sporządzanie rozliczeń rocznych dla firmy i pracowników. 
·         Wysyłanie wszystkich dokumentów do właściwych organów w wersji elektronicznej. 
·         Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracownika od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. 
·         Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów o pracę. 
·         Rejestracja pracowników w zakładach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. 
·         Ewidencje świadczeń chorobowych dla firmy. 
·         Przygotowywanie świadectw pracy i wyrejestrowania pracowników. 
·         Wystawianie dokumentów zabezpieczenia emerytalnego. 
·         Reprezentowanie podczas kontroli w Okręgowej Administracji Ubezpieczeń Społecznych, towarzystwach ubezpieczeń zdrowotnych i urzędach pracy. Reprezentowanie wchodzi w skład miesięcznej opłaty uzgodnionej z klientem. 

 


Dzięki EUROCOMPANIES nie musisz martwić się o obsługę Twojej czeskiej firmy. My zajmiemy się tym kompleksowo.

« powrót