Gotowe spółki
zagraniczne

  • Spółki posiadające aktywny numer VAT EU
  • Otwarcie rachunku bankowego
Header - gotowe spółki zagraniczne

Wirtualne biuro
w Centrum Warszawy

 

Header - Wirtualne biuro w Centrum Warszawy

Sprzedaż polskich spółek

Zarejestrowanych do VAT

Gwarancja bezproblemowej obsługi

  • Najszybsze rozpoczęcie

     działalności gospodarczej

  • Spółki kilkuletnie
Header - Sprzedaż gotowych spółek polskich

Zmiany w KRS

Zmiany w KRS

 

Zgłoszenie zmian w spółce

 

EUROCOMPANIES oferuje kompleksową pomoc w dokonaniu niezbędnych zmian w spółkach polskich i zagranicznych.

 

Zmiany dotyczące spółek z o.o. – muszą być na bieżąco zgłaszane przez zarząd spółki do Krajowego Rejestru Sądowego . W związku z tym, zarząd ma obowiązek przygotować zarówno dokumenty do zmiany danych jak i sam wniosek do KRSu.

 

JAKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ?

 

Spółki muszą zgłaszać do rejestru wszystkie zmiany dokonane w ramach ich działalności gospodarczej. 

·        Zmiana nazwy spółki;

·        Zmiana siedziby spółki;

·        Sprzedaż udziałów w spółce;

·        Zmiana danych wspólników i członków zarządu;

·        Zmiana wysokości kapitału zakładowego;

·        Zmiana składu zarządu spółki;

·        Powołanie lub odwołanie prokurenta;

·        Utworzenie oddziału spółki;

·        Zmiana PKD przeważającego;

Niektóre z tych zmian wymagają także zmiany umowy spółki. 

Umowę spółki możemy zmienić przez system S24 (jeżeli, w ten sposób zarejestrowano spółkę) lub u notariusza.

 

ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI

Najczęściej zmiana zarządu w spółce z o.o. następuje na podstawie uchwały wspólników. Jeśli spółka została założona przez system S24, uchwałę w tej sprawie można podjąć przy wykorzystaniu wzorca i złożyć wniosek do KRS.

W przypadku spółki założonej u notariusza, należy zamieścić uchwałę o zmianie zarządu w pisemnym protokole, a następnie złożyć wniosek do KRS. Warto przy tym pamiętać, że:

Uchwała o zmianie zarządu może zapaść na zwyczajnym albo na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników,

 

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZGŁOSIĆ ZMIANY W SPÓŁCE?

 

Zgłoszenie zmiany danych należy złożyć niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od powstania zmiany (np. od dnia powzięcia uchwały o zmianie siedziby spółki).

 

 

Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

 

Wniosek o wpis zmian trzeba złożyć:

za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (tylko, jeżeli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza)
w systemie teleinformatycznym S24 (tylko, jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24).
Ważne! Jeśli twoja spółka została zarejestrowana w sposób tradycyjny (papierowy) lub w systemie PRS, nie możesz zmieniać jej danych za pomocą systemu S24.

Nie możesz również złożyć w S24 wniosku o zmianę wpisu dla spółki założonej w tym systemie, jeżeli wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej lub za pośrednictwem portalu PRS.

 

KOSZTY SĄDOWE

 

Opłaty sądowe oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym wynoszą łącznie 350 złotych.

 

BRAK ZGŁOSZENIA ZMIAN W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

 

Przekroczenie 7 dniowego terminu może spowodować wszczęcie tzw. procedury przymuszającej przez Sąd rejestrowy. Sąd ma również możliwość ukarania podmiotu karą grzywny.

W przypadku przekroczenia terminu należy jak najszybciej złożyć wniosek do KRS.

 

Potrzebujesz dokonać zmian w swojej spółce? Skontaktuj się z nami!

 

EUROCOMPANIES pomoże w dokonaniu zmian w spółkach polskich, czeskich, słowackich, bułgarskich oraz węgierskich. Jeśli chciałbyś dokonać zmian w innej spółce, zadzwoń do nas!

 

 

 

 

« powrót